Polasfa پُلاسفا بیشتر پلاسفا، پلیمر پیشنهادی شرکت فردانگر است. این محصول نتیجه همکاری، تحقیق و پژوهش چند ساله دو گروه تخصصی در حوزه‌های راهسازی و پلیمر است. فردانگر با تولید پلاسفا، ضمن دستیابی به دانش، تخصص و فناوری تولید پلیمر اختصاصیِ اصلاح‌کننده و ارتقا‌دهنده کیفیت قیر و آسفالت به صورت سفارش مشتری و متناسب با شرایط جغرافیایی و کاربردهای خاص، هزینه استفاده از پلیمر‌های اصلاح‌کننده نسبت به نمونه‌های وارداتی را کاهش داده و مشکلات ساختاری پلیمرهای وارداتی را حذف کرده است.