شرکت پالایش نفت قیر دژپا

شركت پالايش نفت و قیر دژپا در سال1362 تاسیس و با نصب تجهیزات مدرن به عنوان واحد نمونه استاندارد ملی منتخب شده است و ارتقاء کیفیت فراورده های نفتی تولیدی از تعهدات این شرکت است . 

سایت دژپا

شرکت آذربام

شرکت آذربام در سال ۱۳۷۲ به منظور تولید عایقهای رطوبتی و انواع قیرهای صنعتی توسط بخش خصوصی تاسیس گردیدو در سال ۱۳۷۷ کلیه مراحل اجرایی کارخانه به اتمام رسید و در همان سال به صورت رسمی افتتاح گردید.
 

سایت آذربام

شرکت تولیدی بازرگانی طلای سیاه

BlackGold شرکت تولیدی – بازرگانی طلای سیاه ، با داشتن 2 کارخانه تولید با مساحت بیش از 62000 متر مربع، 3 خط مدرن بشکه سازی ( با ظرفیت تولید روزانه 12000 بشکه ) و 4 محوطه مظروفسازی با ظرفیت 4600 تن وتیم بازرگانی و تولیدی حرفه ای و با تجربه ، یکی از تولید کنندگان بزرگ قیر در خاور میانه می باشد .
 

سایت شرکت طلای سیاه

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1334 برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاکهای ایران در ساخت راههای اصلی تحت عنوان آزمايشگاه خاک شناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود.

سایت آزمایشگاه فنی خاک

شرکت پالایش نفت قیر دژپا

شركت پالايش نفت و قیر دژپا در سال1362 تاسیس و با نصب تجهیزات مدرن به عنوان واحد نمونه استاندارد ملی منتخب شده است و ارتقاء کیفیت فراورده های نفتی تولیدی از تعهدات این شرکت است . 

سایت دژپا

شرکت آذربام

شرکت آذربام در سال ۱۳۷۲ به منظور تولید عایقهای رطوبتی و انواع قیرهای صنعتی توسط بخش خصوصی تاسیس گردیدو در سال ۱۳۷۷ کلیه مراحل اجرایی کارخانه به اتمام رسید و در همان سال به صورت رسمی افتتاح گردید.
 

سایت آذربام

شرکت تولیدی بازرگانی طلای سیاه

BlackGold شرکت تولیدی – بازرگانی طلای سیاه ، با داشتن 2 کارخانه تولید با مساحت بیش از 62000 متر مربع، 3 خط مدرن بشکه سازی ( با ظرفیت تولید روزانه 12000 بشکه ) و 4 محوطه مظروفسازی با ظرفیت 4600 تن وتیم بازرگانی و تولیدی حرفه ای و با تجربه ، یکی از تولید کنندگان بزرگ قیر در خاور میانه می باشد .
 

سایت شرکت طلای سیاه

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال 1334 برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاکهای ایران در ساخت راههای اصلی تحت عنوان آزمايشگاه خاک شناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود.

سایت آزمایشگاه فنی خاک