کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیرها و مخلوطهای آسفالتی

موضوع(ها): قیر پلیمرها پدیدآور(ان): زيرنظر:منصور فخری ناشر (ان): وزارت ‌راه ‌و ترابری، معاونت‌ آموزش تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل…


آسفالت با استخوان بندی سنگدانه‌ای

موضوع(ها): آسفالت آسفالت – افزوده‌ها روسازی با آسفالت پدیدآور(ان): نويسنده:احمد گلی‌خوراسگانی نويسنده:عباس نیلفروشان ناشر (ان): مشق شب ۱۸۰…


کنترل و طرح اختلاط میکروسرفیسینگ

کنترل و طرح اختلاط میکروسرفیسینگ

موضوع(ها): روسازی با آسفالت امولسیون‌های قیری پدیدآور(ان): مترجم:احمد گلی‌خوراسگانی مترجم:ساسان امین‌جواهری مترجم:بابک امین‌جواهری مترجم:مریم…


عملکرد و کاربرد قیرهای امولسیونی

موضوع(ها): قیر امولسیون‌های قیری پدیدآور(ان): نويسنده:اصغر کشاورزراد نويسنده:احمد گلی نويسنده:طه‌حسین اکبری‌مرزناک ناشر (ان): مشق شب ۱۲۰ صفحه – وزیری…