مدیریت تامین مالی

نبود و یا کمبود منابع مالی لازم، عدم امکان تعریف و انجام پروژه‌های مورد نیاز و همچنین تاخیر در پروژه‌های اتمام شده را به همراه دارد. ارائه راهکار، خدمات و محصولات مبتنی بر کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها، موجب حل بخشی از چالش فوق شده است.

یکی از جدی‌ترین معضلات کارفرماهای بخش خصوصی و دولتی کمبود بودجه و نقدینگی پائین می باشد. به طور مثال در صنعت راه  کشور ایران در حالی که بودجه سالیانه لازم جهت تعمیر و نگهداری راه‌ها در حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌باشد، دولت تنها قادر به تامین 10 درصد آن می‌باشد که نتیجه آن فرسوده شدن سریع‌تر راه­‌ها و سخت شدن جبران آن در سال­‌های آتی شده است. و یا در پروژه­ ساختمانی و راه‌سازی به دلیل کمبود بودجه عملیات  اجرا طولانی و یا متوقف می‌گردد. استفاده از تکنیک‌ها، محصولات و راهکارهای جدید یکی از ابزارهای روز دنیا در کاهش و مدیریت هزینه پروژه‌ها و در نتیجه آن مدیریت زمان پروژه می‌باشد. 

نمونه و محصول خدماتی

پلاسفا 1006

کاهش هزینه اجرای آسفالت تا 20 درصد.

دیدن پلاسفا 1006

سبد محصولات هوکوروف

کاهش هزینه تمام شده عایق کاری، عدم نیاز به ایزوگام کار و حذف هزینه دستمزد.

دیدن هوکوروف

خدمات طراحی، مشاوره و نظارت بر اجرای روسازی جاده و بزرگراه

کاهش هزینه تمام شده پروژه‌های راه‌سازی در اثر طرح‌ها و راهکارهای فناورانه.

دیدن مشاوره راه‌اندازی و بهبود تولید

خدمات طراحی جامع روسازی معابر شهری و برون شهری

کاهش هزینه نگهداری و تعمیر معابر در اثر ارزیابی مهندسی و دریافت طرح‌های جامع مبتنی بر فناوری.

دیدن  طراحی، مشاوره و نظارت