مدیریت پایدار منابع

عدم بهره‌مندی پایداراز منابع و ثروت‌ها در پروژه‌ها، منافع و سود پائینی را برای صاحبان آن ایجاد می‌نماید. ایجاد ارزش افزوده برای منابع از طریق بکارگیری فناوری‌های نو، سبب افزایش منافع می‌شود. 

بهره­‌برداری منابع به روش قدیمی، منجر به عدم حفظ پایدار منابع و یا تبدیل آن به منابع مالی یا محصولات ارزشمند شده است. به عنوان مثال هم اکنون در کشور عمده منبع ارزشمند قیر، علیرغم مسیر توسعه دنیا در تبدیل این ماده به قیرهای اصلاح شده، به صورت قیر خام با ارزش افزوده پائین صادر می‌شود. یا در شرایطی که در اکثر کشورها، در هر پروژه راه‌سازی بسته به آب و هوا و شرایط ترافیکی از قیر متفاوتی استفاده می‌شود و در راه‌های اصلی صرفاً امکان کاربرد قیرهای اصلاح شده وجود دارد، در کشور ایران، به دلایل مختلفی همچون مصرف قیر به روش قدیم، طول عمر روسازی جاده‌ها در حدود 5 سال می‌باشد و این یعنی هدررفت منابع. حل این چالش و دستیابی به مدیریت پایدار منابع نیازمند به روزرسانی روش‌های بهره برداری از منابع و تبدیل آن به ثروت با ارزش افزوده بالاتراز تغییر فناوری و تکنولوژی‌های جدید است.

نمونه و محصول خدماتی

خدمات مطالعات بهبود، توسعه و ایجاد محصولات جدید

ایجاد و افزایش ارزش افزوده تولیدات کارخانه‌ها.  

دیدن مشاوره راه‌اندازی و بهبود تولید

خدمات مشاوره افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید کارخانجات قیر و آسفالت

ارتقا کیفیت قیر و آسفالت و افزایش طول عمر آسفالت.

دیدن مشاوره راه‌اندازی و بهبود تولید

 

خدمات طراحی، مشاوره و راه اندازی آزمایشگاه های قیر و آسفالت

ارتقا کیفیت قیر و آسفالت و افزایش طول عمر آسفالت.

دیدن  طراحی، مشاوره و نظارت

سبد محصولات پلاسفا

افزایش عمر آسفالت و کاهش خرابی های آسفالت ایجاد ارزش افزوده برای قیر کشور با تولید قیرهای اصلاح شده.

دیدن پلاسفا