ارزیابی سود نگه داری پیش گیرانه آسفالت های ترک دار با استفاده از آسفالت ...

  دسامبر 24, 2023
  حمیدرضا کریمی ع، ب، احسان خدری، ج، م.ر.م. علیها الف،*، حمید شاکر ب، پگاه جعفری حقیقت پور ...ادامه مطلب

  مروری بر فرآیندهای آماده‌سازی آزمایشگاهی قیر آسفالت اصلاح شده پلیمری

  دسامبر 11, 2023
  مروری بر فرآیندهای آماده‌سازی آزمایشگاهی قیر آسفالت اصلاح شده پلیمری آقایان دکتر دالهات و خلیل ال آدهام چکیده ...ادامه مطلب

  مورفولوژی، رئولوژی و خواص فیزیکی قیرهای آسفالتی اصلاح شده با پلیمر

  دسامبر 11, 2023
  مورفولوژی، رئولوژی و خواص فیزیکی قیرهای آسفالتی اصلاح شده با پلیمر علی بهنود، مهسا مدیری قره وران قیرهای آسفالتی ...ادامه مطلب

  استفاده از پلیمر در مخلوط آسفالتی

  دسامبر 11, 2023
  استفاده از پلیمر در مخلوط آسفالتی آقایان دکتر فرداوس و دکتر رامادهانسیا چکیده – مخلوط‌های آسفالت اصلاح‌شده ...ادامه مطلب