هوکوروف

محصولات تولیدی با برند هوکوروف قیرهای اصلاح شده مورد نیاز در صنعت عایق‌های ساختمانی می‌باشد. با تولید محصول هوکوروف، امکان ارتقا کیفی و بهبود فرآیند عایق‌کاری ساختمان حاصل شده است. این دستاورد، منافعی همچون بهبود کیفیت ایزوگام تولیدی در کارخانجات ایزوگام، کاهش هزینه‌ها و افزایش تیراژ این کارخانه‌ها، ساده شدن اجرای عایق‌ها در پروژه‌های بزرگ و متوسط ساختمانی و همچنین در دسترس بودن ایزوگام‌ها و عایق‌های خانگی برای عموم مردم و در نتیجه کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری برای خانوارها را به همراه داشته است.

Showing all 3 results

...

Product has been added to your list.