پلاسفا

پلیمرهای اصلاح‌کننده قیر و آسفالت با برند پلاسفا محصول پیشنهادی شرکت بیتا پلیمر فردانگر می‌باشد که نتیجه همکاری بین رشته‌ای و تحقیق و پژوهش چند ساله و تخصصی در حوزه‌های مهندسی راه و پلیمر محسوب می‌گردد. با تولید محصول پلاسفا، دانش تولید پلیمر اختصاصی اصلاح‌کننده و ارتقا‌ دهنده خواص عملکردی قیر و آسفالت متناسب با نیاز مشتری، اقلیم جغرافیایی، شرایط راه و فرآیند تولید آسفالت حاصل شده است. این دستاورد، منافعی همچون افزایش طول عمر آسفالت، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری راه‌ها و گاهاً هزینه‌های ساخت، استفاده بهینه از منابع نفتی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و کمک به توسعه پایدار زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به همراه داشته است.

Showing all 4 results

...

Product has been added to your list.