محصول Hocoroof H1000 یک ماده بر پایه ترکیبات قیر و پلیمر می‌باشد که به عنوان ماده اولیه پیشرفته در تولید ایزوگام مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این محصول در فرآیند تولید ایزوگام، ضمن حفظ و ارتقا کیفی و عمکرد محصول نهایی، کاهش زمان و هزینه تمام شده ایزوگام را به همراه دارد.

محصول Hocoroof H1000 یک ماده بر پایه ترکیبات قیر و پلیمر می‌باشد که به عنوان ماده اولیه پیشرفته در تولید ایزوگام مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این محصول در فرآیند تولید ایزوگام، ضمن حفظ و ارتقا کیفی و عمکرد محصول نهایی، کاهش زمان و هزینه تمام شده ایزوگام را به همراه دارد. این محصول بر اساس شرایط اختصاصی هر کارخانه ایزوگام سفارش سازی و به صاحبان این نوع کارخانجات ارائه می شود.

کاربرد براساس نوع پروژه

ماده اولیه تولید ایزوگام

کاربرد براساس چالش‌ها و اهداف

  • اختصاص سازی شده بر اساس فرمول و شرایط تولید کارخانه بسته‌بندی متناسب با شرایط تولید کارخانه
  • حفظ و بهبود کیفیت شیره نهایی ایزوگام
  • حفظ و بهبود کیفیت شیره نهایی ایزوگام
  • کاهش زمان و هزینه های تولید
  • حذف کاربرد مواد بازیافتی با کیفیت ناپایدار
  • پایداری در تولید

Do you have any question !!

Contact us on the opposite form or through social networks.

درباره شرکت

ما برای مجریان پروژه‌های صنایع راه، ساختمان و انرژی در ایران و جهان، متناسب با نیازشان در حوزه افزودنی‌های کاربردی، راهکار اختصاصی، اقتصادی و فناورانه ارائه می‌کنیم. پس از فروش محصول با ارایه خدمات مشاوره و آموزش توسط محققان، متخصصان و مشاوران کارآزموده، بهترین روش کاربرد محصول را در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم.

  • اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – خیابان شماره 15- ساختمان آریا

درباره شرکت

ما برای مجریان پروژه‌های صنایع راه، ساختمان و انرژی در ایران و جهان، متناسب با نیازشان در حوزه افزودنی‌های کاربردی، راهکار اختصاصی، اقتصادی و فناورانه ارائه می‌کنیم. پس از فروش محصول با ارایه خدمات مشاوره و آموزش توسط محققان، متخصصان و مشاوران کارآزموده، بهترین روش کاربرد محصول را در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم.

  • اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – خیابان شماره 15- ساختمان آریا