دستور کار اجرا (کاهش ضخامت هایلایت شده است) کنترل دمای تولید کاهش ضخامت اجرای آسفالت از 6 سانتی‌متری به 5 سانتی‌متری آسفالت پس از گذشت یک فصل گرم